Dom TRv3 – 2019

Będący w trakcie realizacji dom TRv3 położony jest na leśnym klifie opadającym do jeziora miejskiego w Chodzieży, na tak zwanych Bergach. Założeniem projektu było maksymalne wykorzystanie widokowych walorów działki z jednoczesnym odseparowaniem się od sąsiadów i zmieszczenie całego programu funkcjonalnego w parterowej bryle. W efekcie, obrys podłużnej działki o nieregularnych granicach i obostrzenia wynikające z przepisów pożarowych wpłynęły całkowicie na bryłę budynku. Rzut wypełnia szczelnie dopuszczalną powierzchnie zabudowy, ograniczoną nieprzekraczalnymi liniami odległości od lasu i sąsiednich działek.  W konsekwencji powstała wynikowa forma domu, obfitująca w asymetrię i kąty różne od prostego.

 

Lokalizacja: Wielkopolska / Powierzchnia: 265 m²

Jesteś zainteresowany współpracą z de.materia?

Skontaktuj się